social innovation och äldre

Diarienummer
Koordinator Malmö högskola - Gemensam förvaltning
Bidrag från Vinnova 155 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - mars 2012
Status Avslutat