Social Impact Bonds för att finansiera projekt kring hemmasittare

Diarienummer 2014-05468
Koordinator Magelungen Utveckling AB - ADMINISTRATION
Bidrag från Vinnova 425 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syfte var framtagandet av en svensk modell för välfärdsobligationer (Social Impact Bond). Modellen kopplar ihop socialt ansvarstagande investerare och sociala entreprenörer med ett samhällsproblem, och möjliggör lösningar utan att det offentliga tar en finansiell risk. Det är ett innovativt sätt att attrahera nytt kapital för att utveckla och finansiera nya metoder för social verksamhet både i förebyggande syfte och för att lösa konkreta problem.

Resultat och förväntade effekter

Ett pilotprojekt står redo att testa en svensk välfärdsobligation på problematiken kring långvarig skolfrånvaro, sk ´hemmasittare´, vilket är ett samhällsproblem som flera av våra kommuner brottas med.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av en projektgrupp som inom tre olika områden tagit fram underlag för en svensk välfärdsobligation - kommuner och upphandling, finansiärer och modell samt mätning och uppföljning. Kommuner har varit svårare att få kontakt med än förväntat, det finns även viss misstänksamhet från kommuner mot nya modeller. Projektet har rönt stort intresse från olika aktörer - kommuner, SKL, finansiärer men även internationellt.

Externa länkar

Info om SIB-projektet på CSES webb. Slutförs under Almedals veckan

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.