Social Impact Award Sweden

Diarienummer 2014-04400
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 85 100 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte med förstudien var att fortsätta att anpassa Social Impact Award (SIA) till Sverige för 2015. SIA är en studenttävling som körs i 12 olika länder i Europa och utmanar den unga generationen att finna kreativa lösningar på aktuella lokala, regionala och internationella sociala problem. Vårt mål för förstudiefasen var att kartlägga angelägna frågor i Sverige där nya lösningar kan skapa betydande sociala effekter. Vårt nästa steg var att identifiera spelare som skulle gynnas av nya lösningar på dessa frågor, och slutligen undersöka intresserade parter för tilldelning.

Resultat och förväntade effekter

Under projektets fem veckor har vi identifierat akuta samhällsutmaningar. Vi har kartlagt behovsägare till dessa frågor och skapat partnerskap. För att nå ut till målgruppen har vi etablerat samarbeten med studenter och organisationer inom social impact kopplade till universitet i Sverige. I samarbete med SIA Europa har vi utökat omfattningen av tävlingen till att omfatta en utmärkelse för ett specifikt ämne på europeisk nivå. Detta skulle leda till en utmärkelse som får in lösningar från 12 europeiska länder och 50 000 potentiella användare.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att inkludera en kampanj före tävligen om det valda ämnet. Detta kommer att stimulera och locka allmänheten och studenter som är intresserade av sociala förändringar att lämna in sina idéer. De 7-8 workshopsen kommer initialt att fokusera på behovet, innan vi går vidare till hur man implementerar lösningar som ger effekt. Priset är ett stipendium och 3 månaders inkubation vid Impact Hub i Stockholm, i samarbete med partners. I andra städer samarbetar med lokala inkubatorer att vinnarna ska få lokala kontakter,, och för att använda befintliga resurser på ett klokt sätt.

Externa länkar

Social Impact Award Europe. We will have our .se site from 2015, and the topic specific award will run on the .net site.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.