Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SNS Digitech Forum

Diarienummer
Koordinator STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGSLIV O SAMHÄLLE - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

policyförslag och relevant forskning och fortsätta arbetet med att vara en mötesplats för konstruktiv, lösningsorienterad och policyskapande diskussion och debatt. Tillsammans med inhemska och internationella forskare och experter inom digitalisering har vi tagit upp många olika teman som alla är högst aktuella inom digitalisering, både inom fördjupande teman som vård och omsorg och nya teman som blockkedjor och självkörande fordon.

Långsiktiga effekter som förväntas

SNS har tillhandahållit en mötesplats för saklig och kunskapsbaserad diskussion om digitalisering. För att nyansera och precisera samtalet om effekterna har vi kopplat mötena till de forskningsprogram som vi bedriver inom bland annat kompetensförsörjning, vård och hälsa och samhällsbyggnad. För att identifiera frågeställningar har vi arrangerat workshops och kringaktiviteter vid seminarierna, vilket har bidragit till informationsinhämtning och återkoppling från de experter SNS engagerar.

Upplägg och genomförande

Från att period 2 inleddes har sammanlagt 411 personer deltagit i de seminarier och workshops som arrangerats inom ramen för Digitech Forum. Från maj 2017 har vi berört frågor om eHälsa, digitala varumärken, IT i skolan, blockkedjor, självkörande bilar och automatisering. För att skapa en mer relevant mötesplats har vi jobbat aktivt med att inkludera företrädare från nya branscher och digitala entreprenörer. De 6 mötena har nu fungerat som en mötesplats för än fler professioner och branscher.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05226

Statistik för sidan