SNOW - energieffektiv industriell ombyggnation av befintliga flerbostadshus

Diarienummer
Koordinator NCC Construction Sverige Aktiebolag - NCC Construction Sverige AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03112

Statistik för sidan