Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SNITTS höst 2010

Diarienummer
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet var inriktat mot specifika aktiviteter med syfte att ytterligare stärka SNITTS plattformen och pröva nya aktiviteter och koncept. Bokprojektet resulterade i mer allmän spridning av information medelst andra medier än tryckt publikation. Databasen har framtagen prototyp som kommer att implementeras. SNITTsel kick offen är genomförd och har som konsekvens skapat aktiviteter i medlemmarnas intresse. Resursförstärkning är på plats och har förlängts till en tillsvidare funktion för att stärka kommunikation kring SNITTS och SNITTS aktiviteter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat enligt ovan i rutan ´Utfall´.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för bokprojektet kunde konstateras att behovsbilden var annaorlunda än först antagits. även databasen har förändrats till såväl form som innehåll än vad som ursprungligen planerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01779

Statistik för sidan