SNITTS ASTP konferens

Diarienummer
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var: Att uppmärksamma svensk tech/knowledge transfer internationellt. Att stärka tech transfer i Sverige genom att 200 individer från olika länder träffas, bygger nätverk, utbyter erfarenheter och best practices. Att skapa en plattform för dem som arbetar med tech transfer och skapa en yrkestillhörighet.

Resultat och förväntade effekter

Under konferensen deltog 180 personer från 25 olika länder. Från Sverige deltog 20 personer. Effekterna förväntas bli att svensk tech transfer uppmärksammats internationellt. Att deltagarna utökat sitt internationella nätverk och har lättare att ta kontakt med internationella kollegor. Att de genom utbyte av best practice fått perspektiv och idéer för att förbättra tech transfer nationellt. Att de svenska deltagarna och intresserade av konferensen fått en stärkt yrkestillhörighet.

Upplägg och genomförande

SNITTS stod som värd för konferensen och hjälpte ASTP med programinnehåll, talare och lokaler. Sammanlagt beräknas SNITTS ha spenderat 100 arbetstimmar i projektet. Information utgick till SNITTS nätverk av personer verksamma inom tech transfer i Sverige (ca 1000 personer) och ASTPs nätverk i Europa. Till konferensen bidrog SNITTS med 30,000.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02779

Statistik för sidan