SNITTS 2017 (Basanslag, samverkan för innovation samt pilot: kunskapsplattform)

Diarienummer 2017-03104
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 575 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Svenska innovationssystemets fortsatta framgång bygger på kompetenta individer som effektivt kan omsätta kunskap till nytta samt att vi samverkar mellan näringsliv, akademi och offentliga verksamheter. SNITTS arbetar med att professionsutveckla individerna i alla våra aktiviteter och erbjuder en värdefull neutral plattform att mötas och utbyta erfarenheter på. Syftet med projektet är att bredda SNITTS utbud till att omfatta nyttiggörande och samverkan samt att utröna möjligheter och behov av en digital kunskapsplattform inom vårt område.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat för satsningen: - samverkan är en, än mer integrerad del av SNITTS aktivitetsutbud och stöd till medlemmarna - ökat medlemsantal samt antal tecknade samarbetsavtal med organisationer - professionsutvecklingsprogrammet är ett välkänt och populärt alternativ för kompetensutveckling - ökad nyttjandegrad samt kvalité på SNITTS hemsida, SIGs och kommittéer - Kunskap i vilka möjligheter som finns och hur behovet ser ut av en digital kunskapsplattform för erfarenhetsutbyte, innovation och samverkan.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att genomföra en årlig konferens där samverkansfrågan står i fokus. Utöver detta planeras tre utbildningar och minst tre workshops/seminarier per år, där samverkan ska vara en integrerad del. Våra aktiviteter styrs av medlemmarnas önskemål och tas fram i samarbete med dessa. Vi kommer att ha en beredskap och lyhördhet för aktiviteter och satsningar som rör samverkan och nyttiggörande i vid mening. Under slutet av 2017 påbörjas förstudien för den digitala kunskapsplattformen. Organisationer i vår närhet och våra medlemmar kommer att bli inbjudna att medverka från start.

Externa länkar

www.snitts.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.