SMINT Intellifab

Diarienummer
Koordinator fcubic AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02939

Statistik för sidan