SMINT Hiproline

Diarienummer
Koordinator fcubic AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2011
Status Avslutat