SMINT för PACe

Diarienummer
Koordinator HULTEBERG CHEMISTRY & ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat