SMINT for FP7 Epilepsy call - NBMI, antioxidant, antiinflammatory, toxin-antidote

Diarienummer 2012-02192
Koordinator NBMI Science AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juli 2012 - oktober 2012
Status Avslutat