SMINT - ASSACNS ETN

Diarienummer 2014-05942
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 76 488 kronor
Projektets löptid november 2014 - januari 2015
Status Avslutat