SMECY RTE - Smart Multicore Embedded Systems

Diarienummer
Koordinator Realtime Embedded AB
Bidrag från Vinnova 1 202 930 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01477

Statistik för sidan