SMECY -ARTEMIS

Diarienummer
Koordinator Free2Move AB
Bidrag från Vinnova 2 078 388 kronor
Projektets löptid februari 2010 - januari 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02795

Statistik för sidan