smeax

Diarienummer
Koordinator Tillväxtverket
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04777

Statistik för sidan