smeax

Diarienummer 2009-04777
Koordinator Tillväxtverket
Bidrag från Vinnova 2 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - juni 2010
Status Avslutat