SME och standard, utveckling av småföretagsvänliga standarder

Diarienummer
Koordinator HULTEBERG CHEMISTRY & ENGINEERING AB - Hulteberg Hydrogen Solution AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00546

Statistik för sidan