Smash n Grab-resistent fönster

Diarienummer 2018-02523
Koordinator GFAB GEMAXGLAS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018