Smash n Grab-resistent fönster

Diarienummer 2018-02523
Koordinator GFAB GEMAXGLAS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en