Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SmartUrbanMask - skydda utsatta människor från luftföroreningar

Diarienummer
Koordinator AIRINUM AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att skapa ett förslag på en lågkostnad och miljövänligt hållbar mask som skyddar mot luftföroreningar. Förslaget är designat för att möta användar- och utvecklingskraven. Masken använder polyester i filtret och den textil strukturen vilket gör att produkten är fullt återvinningsbar och möjlig att producera med återvunna fibrer. The inre och yttre lagren är en vävd polyester. Det mellanliggande filterlagret är en elektrostatiskt icke-vävd polyester. Masken är producerad med svetssömmar och en vikbar mask typ. Skydd och komforthöjande funktioner är implementerade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet är ett designförslag för en “Eco Air Mask” som innehåller en produktprototyp, en specifikation av produktens komponenter och hur dessa skulle tillverkas och implementeras i den nuvarande produktionsprocessen, 3D renderingar som visualiserar produktdesignen, samt en projektrapport som presenterar all forskning, analys och argumentation som ligger till grund för designförslaget. Förslaget kommer att utvärderas i jämförelse med andra potentiella produkter och marknadsmöjligheter.

Upplägg och genomförande

Forskning genomfördes inom marknaden för masker som skyddar mot luftföroreningar, filterteknologi, miljövänlig hållbarhet inom textiler, smarta materialval, smarta funktioner, användarkrav och produktionsmetoder. Detta genom att läsa forskningsartiklar, böcker, analysera konkurrenter, intervjua kunder och experter inom olika intresseområden. Resultatet analyserades och sattes i samma kontext som vår nuvarande produkt och produktionsprocess där en iterativ produktutvecklingsfas med idégenerering och prototyper resulterade i designförslaget “Eco Air Mask”.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00131

Statistik för sidan