SmartGrid Energilagring

Diarienummer
Koordinator AB Samarkand 2015 - High Voltage Valley
Bidrag från Vinnova 15 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2015
Status Avslutat