SmartBed Blekinge

Diarienummer 2017-02291
Koordinator NETPORT SCIENCE PARK AB (SVB) - NetPort Science Park
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Syftet med SmartBed Blekinge är att utreda förutsättningar för och struktur till en testbädd för energilagring. Bedöms förutsättningarna som realistiska kommer ett efterföljande projekt för projektering och genomförande att definieras och beskrivas som en fortsättning. Projektet inriktar sig på ett helhetsgrepp där produktion, distribution, lagring och systemövervakning/styrning av energi ingår. SmartBed Blekinge kommer att möjliggöra test av ny teknik, affärsmodeller och utmana det legala ramverk som finns.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet från SmartBed Blekinge är att nå en tydlig bild av hur ett projekterings- och realiseringsprojekt kan struktureras, administreras och finansieras. Detta innefattar vilka partners som initialt är delaktiga och hur andra aktörer kan ges tillfälle och utrymme att använda testbädden. Vi kommer dessutom att identifiera lämpliga KPI’er kopplade till miljönytta och spridning av kunskap för testbäddens möjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektstart 2017-08-01 Uppstartmöte med partners 2017-08-21---31 Omvärldsbevakning (partners och andra) Partnerintervjuer. September-oktober Vilka externa aktörer. augusti-september Avstämning med externa intressenter. September-december Vår testbädd i förhållande till andra initiativ. Januari Projektmöte 2 förslag 2018-01-22 Milstolpe 1: Definition av testbädd 2018-03-31 Projektmöte 3 förslag 2018-04-16 Milstolpe 2: Underlag för ansökan om projektering/realisering 2018-05-31 Projektslut 2018-06-15

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.