Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SmartBed Blekinge

Diarienummer
Koordinator NETPORT SCIENCE PARK AB (SVB) - NetPort Science Park
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med SmartBed Blekinge var att undersöka förutsättningarna för en innovativ testbädd för teknik, affärsmodeller och legala aspekter inom området energilagring som ser såväl till komponenter som ett systemperspektiv i hela värdekedjan. Efter genomförd omvärldsbevakning och behovsanalys ser vi ett fortsatt stort behov av att kunna testa olika saker, både teknik, affärsmodeller och legala ramverk inom området energilagring, och har valt att söka finansiering för en fortsatt projektering av SmartBed.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utifrån resultaten i behovsanalysen har det från tre möjliga framtida inriktningar för testbädden, gemensamt arbetats fram en cirkulär modell för en testprocess. Modellen, som tar ett helhetsgrepp, bygger successivt kunskap inom området energilagring efterhand som tester genomförs. Testbäddens unikitet möter behov av agil projekt- och processledning, administration, en plattform för kunskap inom energilagring, nätverk och möjligheter till samverkan samt hjälp att söka finansiering med ett småskaligt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Del 1: omvärldsbevakning med granskning av pågående projekt, pilotanläggningar och testbäddar främst i Sverige samt behovsanalys i form av djupintervjuer med projektpartners och externa nyckelaktörer. Del 2: presentation av tre möjliga framtida inriktningar av testbädden för projektgruppen. I en processledd workshop arbetade vi gemensamt fram den cirkulära modell som utgör testprocessen i SmartBed. Det är både viktigt och komplext att tydliggöra förväntningar på insats och roller i ett så tidigt skede som ett planeringsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02291

Statistik för sidan