Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta stadskoncept för Curitiba innovationer för uthållig transport och energieffektivisering

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Energi och klimatstudier
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål var att utforska innovativa och hållbara lösningar i städer för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser från busstransport. Två elektriska bussar testades, deras miljöpåverkan utvärderades och möjligheter och utmaningar relaterade till skalbarhet på system nivå analyserades. Även rollen av informationsteknologi för förbättrad planering och drift av el-baserad kollektivtrafik undersöktes.Projektet bidrog till etablering av en policy för öppen data vilket gjorde resultat mer relevanta för verkliga problem.

Långsiktiga effekter som förväntas

En innovativ tvärvetenskaplig plattform för bilateral internationellt samarbete har etablerats. Resultaten ger insikt till beslutsfattare inför planering av policy för hållbara städer framför allt kring mobilitet. Projektet bidrog till etablering av ett starkt samarbete mellan konsortium partnerna och andra företag och aktörer från Sverige och Brasilien. Den skapad plattform är en referens och kan katalysera aktiviteter inom ett svensk-brasilianskt samarbete.

Upplägg och genomförande

Två elektriska bussar testades, deras miljöpåverkan utvärderades och utmaningar relaterade till skalbarhet analyserades. Energieffektivitet, lokala- och växthusgasutsläpp samt buller analyserades i relation till busselektrifiering. Inverkan av digitalisering och logistik undersöktes. En innovationsplattform etablerades mellan svenska och brasilianska aktörer som innefattar forskning, utbyte, pedagogisk utveckling, antagning av bevisbaserad policy, teknik överföring och förbättrad transport.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-03284

Statistik för sidan