Smarta savanner

Diarienummer 2014-06033
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Pågående

Syfte och mål

Sverige har en stark position inom säkerhetsteknik med inriktning mot sensorteknik, kommunikation, sensor- och informations-fusion och interoperabilitet. Vi har ledande storföretag och ett stort antal SME med nischad kompetens, vi har institut med dominerande ställning i EU projekt och akademin ligger i forskningsfronten inom dessa områden. Pilotprojektet Ngulia är en möjlighet till en gemensam testbädd, där Sverige kan bidra med en komplett teknisk lösning för att skydda noshörningsreservatet mot tjuvskyttar och introducera moderna verktyg för viltvård.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger en unik möjlighet att på kort tid visa på svenskt kapacitetsbygge, men naturligtvis med förhoppningen att vara först när de stora investeringarna kommer till det nya marknadssegmentet ´smarta savanner´. Våra unika implementationsteam i Sverige och Kenya hjälper till med både systemintegration och kommunikation med myndigheter av alla dess slag.

Planerat upplägg och genomförande

Planen är att sätta samman sensorsystem för gräns- och områdesövervakning, integrera detta i ett egenutvecklat ledningssystem där säker kommunikation står i fokus. Vi kommer göra de första testerna i Kolmårdens djurpark, innan tekniken är mogen och träningsprogram är utvecklade så att vakterna i Ngulia kan ta över tekniken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.