Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta savanner

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ngulia är ett noshörningsreservat i Kenya, där det finns omkring 80 noshörningar. Projekt Ngulia är ett publikt-privat partnerskap som har som mål att utveckla kostnadseffektiva innovativa tekniska lösningar för att underlätta parkvakternas dagliga arbete med att monitorera noshörningspopulationen och bekämpa tjuvjakten. Vi började från grunden, och tillbringade mycket tid i fält med att förstå problemen och vilka verktyg parkvakterna behöver, vilket ledde till slutsatsen att digitalisering av informationsflödet måste vara steg 1 i utvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idag använder alla parkvakter i Ngulia vårt system som baseras på att vakterna rapporterar sina patruller och observationer i en app. Officerarna kan i realtid se informationen som skickats till molnet, och vidta lämpliga åtgärder om tecken på intrång rapporteras. De kan även skriva ut sammanställningar och rapporter automatiskt. Vi har nu en plattform som är redo att replikeras i andra parker i Kenya och södra Afrika, samt att utökas med information från sensornätverk med algoritmer från vår forskningsverksamhet, som löpt parallellt med digitaliseringsprojektet.

Upplägg och genomförande

Projekt Ngulia utvecklas i samarbete med sina guldpartners, i dagsläget operatören Airtel och Nokia i Kenya och Kolmården i Sverige, samt IT-bolagen iHub i Kenya och HiQ i Sverige, som är våra silverpartners. Vi har med iHub och HiQ besökt parken cirka 40 gånger, de första 10 för att designa systemet, och övriga gånger för att träna slutanvändarna, och få återkoppling till vår kontinuerliga utvecklingsprocess.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06033

Statistik för sidan