Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta MetalLyftet

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att lägga grunden till den digitala metallens innovationsekosystem, genom att ge tre olika seminarier/workshops och ta fram informationsmaterial för att sprida medvetenheten och lyfta kunskapen om digitaliserad metall till en bredare publik. Samtliga mål uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Två workshops (vid Husqvarna och SKF) samt ett innovationsjam (vid Lindholmen Science park) anordnades. Kunskapsökning vid workshopparna mättes genom att: vid workshops: deltagarnas alltmer initierade idéer kring nytta med digitaliserad metall. Vid innovationsjammet: Innovationsnivån på resultaten (ett projektförslag och ett teknikorienterad diskussion). Kunskapsresultatet var gott och kan inte uppnåtts utan detta projekt. Dessutom har flera projekt, projektansökningar och projektidéer startat som resultat av detta projekt, dess marknadsföring och nätverkande.

Upplägg och genomförande

Före semestern 2018 planerades seminarieagenda genom ett internt testseminarium, material sammanställdes, inbjudan med inspirerande illustration utformades. Datum sattes till september och oktober. Resultat gäster/tillfälle: 1.Företag (5), Institut (1), Högskola (1) 2.Företag (4), Institut (1) 3.Företag (4), Institut (1), Högskola (1) ca 50 personliga kontakter togs. Många ledde till samarbetsidéer men inte deltagande. Analys: Området ligger rätt i tiden, strax framför genombrott. Marknadsföringen lika viktig som seminariet. September för tidigt för externa parter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00491

Statistik för sidan