Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta lösningar för fruktodlare

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Gävle
Bidrag från Vinnova 1 418 897 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet, “Smarta lösningar för fruktodlare” har gjort svenska fruktodlare mer konkurrens-kraftiga. Nu kan man förutsäga odlingsförhållanden, som leder till frukt av högre kvalitet. Tuyet Bui har överfört kunskap och resultat från ett projekt i Belgien, som utvecklas med nya ansatser för äpplen. Hon har koordinerat projektet och arbetat med att överföra kunskap till kooperativet ’Äppelriket’ och ett svenskt företag, ’In Situ’. Hon har också överfört kunskap till Sverige vad gäller att utveckla smart informationsteknologi (IT) under tre år som VINNMER-stipendiat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet baseras på en 4-årig belgisk studie, där Tuyet Bui (projektledare) fann att kvalite’n hos äpplen efter skörd var en följd av hur de odlats. Sol, regn och balansen i markfukt liksom kvalite’n på jorden är de viktigaste faktorerna för äpplenas kvalite’. Av erhållna data skapas modeller, som skall tillåta fruktodlare att dels förutsäga fruktens kvalite’, dels fatta beslut om skörd, baserade på fruktodlingens klimat. Dessa verktyg kommer att göra svenska fruktodlare mera konkurrenskraftiga. Vid slutet av projektet kommer Tuyet Bui att erhålla sin doktors-examen.

Upplägg och genomförande

En kunskapsbas har skapats i Sverige genom Tuyet Buis flytt från Belgien till Gävle högskola. Hon har undersökt äpplens resistens mot gråmögel och använt äpplen från odlingar i Skåne med olika lokalklimat. Ett svenskt företag (In Situ) och äppelodlarkooperativet Äppelriket deltar. Forskningsgrupper vid K.U. Leuven har understött med expertis vad gäller lagring efter skörd och biologi och In Situ har försett Tuyet Bui med väderdata. Långsiktigt mål för Tuyet Bui är att dels utveckla mycket bra kunskap och know-how i sitt yrke dels att bygga ett starkt kontaktnät i Sverige och Belgien.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05046

Statistik för sidan