Smart småskalig Infrastruktur

Diarienummer 2018-02360
Koordinator OIKOSLab Future Solutions i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Eureka och särskilt SME-finansieringsmöjlighetern med Eurostars verkar vara en möjlighet för os som litet utvecklingsföretag.

Resultat och förväntade effekter

Möjliga ansökningar til Eurostars och ev utveckligsamarbete med Belgiskt forskningsinstitut.

Upplägg och genomförande

Troligen kräver Eureka mindre insatser i ansökningar än "gamla" EU motsvarigheter. Återstår att se i ansökan och ev utfall.

Externa länkar

OIKOSLab Future Solutions AB is the Development company. OIKOS Solutions AB provides small-scale modular och scalable systems for water, energy and nutria treatment.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.