Smart Omsorg i Helsingborg

Diarienummer 2017-02490
Koordinator AB HELSINGBORGSHEM
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet, Smart Omsorg, syfte är att matcha utmaning med en allt större andel äldre i samhället med digitaliseringens möjligheter att stärka individens förmåga till ökad självständighet och effektiva stödtjänster genom ny samverkan mellan bostadsbolag och kommun. Lösningen bygger på stegvis ökade insatser över delad teknik och gemensam affärsmodell. Projektet har visat att samverkan är realistiskt genomförbar men kräver att tekniken är på plats och att den först är finansierad av andra ändamål såsom energieffektivisering för att lösningen ska bli kommersiellt hållbar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att digital samverkan mellan bostadsbolag och omsorgsförvaltning är både önskvärt och möjligt för att möta individens behov till social utveckling samtidigt som juridiska och ekonomiska villkor kan uppfyllas. Projektets trappstegsmodell för samverkan är generiskt och kan spridas både inom Sverige och nationellt. Samverkan kräver att både bostadsbolagets- och omsorgens organisation har en förmåga att leverera digitala tjänster, med stöd av kommersiella aktörer, vilket kommer att ta en viss tid att bygga upp.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen bestod av tre roller, bostadsbolaget, omsorgsförvaltningen och teknikleverantörer av infrastruktur och tjänster. Problem, syfte och mål var relativt enkelt att beskriva medan hur samverkan praktiskt kan ske eller en hur en gemensam affärsmodell kan se ut var en pedagogisk utmaning och en barriär. Projektet la mycket resurser på att visualisera lösningar och metoder som att bygga upp en demoanläggning eller visuella beskrivningar, se ex. bilaga; Projektbeskrivning Smart Omsorg. Visuella beskrivningarna skapar ett gemensamt språk som förstås av olika roller.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.