Smart Omsorg i Helsingborg

Diarienummer 2017-02490
Koordinator AB HELSINGBORGSHEM
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa ökad social nytta för individen och samtidigt utveckla ett hållbart samarbete mellan bostadsbolag och kommun för att möta utmaningar med en allt högre andel äldre befolkning. Målet är att utveckla en hållbar samverkansmodell i två steg. Först investerar bostadsbolaget i digital infrastruktur och erbjuder frivilliga privat finansierade kvarboendetjänster. I andra steget, när behoven ökar och ett biståndsbeslut är fattat, tar kommun över vissa tjänster samt tillför egna tjänster, då med enklare införande och kostnader.

Förväntade effekter och resultat

Vi ser följande förväntade effekter: - Individen får en ökad förmåga till självständigt boende med hög social kvalitet i sin ordinarie bostad. - Bostadsbolagen kan behålla en trogen hyresgäst och samtidigt bidra till samhällsutvecklingen genom sin förmåga att investera i digital teknik och tjänster. - Kommunen får dubbel avlastning i sitt omsorgsuppdrag. Dels genom att individen frivilligt väljer privat finansierade tjänster, dels genom att det egna utförandet får stöd av digitalisering. - Spridning av samverkansmodellen för erfarenhetsutbyte och vinn-vinn.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket: AP1: Kvarboendetjänster - Validerat första generationens digitala kvarboendetjänster från bostadsbolaget AP2: Omsorgstjänster - Validerat första generationens digitala omsorgstjänster från kommunen AP3: Förmåga och acceptans - Stärka respektive organisations förmåga att acceptera och ta till sig innovationen AP4: Cirkulär samverkansmodell - Validera projektets cirkulära samverkansmodell inkl ersättningar och ansvar AP5 Spridning - Utveckla en spridningsmodell inom staden och inom Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.