Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart och miljösäker högspänningsbrytare för in och urkoppling av förnyelsebara energikällor och energilager

Diarienummer
Koordinator Hughes Power System AB
Bidrag från Vinnova 1 725 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla en miljöriktig elektrisk effektbrytare för förnyelsebara energikällor och energilager. Med miljöriktig, menas att inte använda miljöfarliga isolationsmaterial som tex svavelhexaflorid och att den elektriska ljusbågen inte producerar några miljöfarliga ämnen. Brytare för förnyelsebara energikällor/lager kopplas till och från många gånger mer per tidsenhet än traditionell energiproduktion måste ha större tålighet mot transienta omslagspikar. Projektet har framgångsrikt utvecklat en produkt/metod som minskar genomslagssymtomen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat har blivit i linje med förväntningarna. Projektet har lyckats att utveckla en modern 40kV vakuumbrytare som är avsedd för anslutning av förnyelsebara energikällor och energilager. Produkten är helt fri från svavelhexafluorid som isolerings media. Brytaren producerar inga miljöfarliga syntetiska ämnen(Thionyl sulfide , svaveltetraflourid)i själva brytögonblicket. Konstruktionen är gjord för att minimera risken av elektriska genomslag i isoleringen. Resultatet är över våra förväntningar. Alternativa ändamål för teknologin har hittats av projektet.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har skett enligt projektplanen. Projektet startade med att göra en litteratur studie för att undersöka befintliga tekniker, teorier och eventuella patent. Resultatet ligger i projektets förväntningar. Projektet har i flera AP krävt många fler arbetstimmar av vår befintliga personal. Det har visat sig mycket svårt att hitta kompetenta konsulter inom det special område. Deltagarna har fått ny och mycket viktig kunskap som hjälper företaget att växa inom nischen samt stimulerat företagets innovationsförmåga att se olika utvägar på samma problemställning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01901

Statistik för sidan