Smart och miljösäker högspänningsbrytare för in och urkoppling av förnyelsebara energikällor och energilager

Diarienummer 2018-01901
Koordinator Hughes Power System AB
Bidrag från Vinnova 1 725 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ett smart isolationssystem med miljövänliga material som är tåligare än befintliga isolationssystem för högfrekventa transienter och med detta minska risken för elektriska högspänningsgenomslag. Målet är att utveckla en modern miljövänlig och smart brytare för förnyelsebara el-produktionskällor.

Förväntade effekter och resultat

Uppnå bättre isolation med vår nya teknik och kommersialisera teknologin, söka patent/mönsterskydd.

Planerat upplägg och genomförande

Datainsamling från kunder, teoretisk studie, simulering, utformning av prototyper samt testning och validering av dessa. Utvärdering av immateriella rättigheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.