Smart frisättning från antimikrobiell cellulosatextil för hållbar sårvård av svårläkta kroniska sår

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 2 399 963 kronor
Projektets löptid januari 2018 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Syfte och mål

Detta projekt har adresserat två av sjukvårdens största utmaningar: läkning av svårläkta kroniska sår samt ökning av multiresistenta bakteriestammar. Mikrosfärer innehållande antiseptikum har nyttjats för kontrollerad frisättning av substans. Dessa mikrosfärer har formulerats i ett cellulosabaserat material för sårvård. En smart frisättning av antiseptika förlänger både sårvårdsproduktens livslängd och minimerar risken för resistensutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Ett förnyelsebar och biobaserat nonwovenmaterial bestående av cellulosa har utvecklats, som är antimikrobiellt och som troligen minimerar den nödvändiga och frisatta mängden av antiseptika via kontrollerad frisättning. Resultaten kan ligga till grund för vidare utveckling av en produktprototyp i ett efterföljande marknadsnära projekt med framtida kliniska studier. En sådan sårvårdsprodukt förväntas leda till minskat patientlidande och kortare kostnadseffektiva behandlingar.

Upplägg och genomförande

RISE IVF hade redan innan projektstart tillsammans med Chalmers påbörjat utvecklingen mot ett cellulosa-baserat nonwovenmaterial, innehållande mikrosfärer. I projektet har antiseptika kapslats in i nya biobaserade mikrosfärer och därefter formulerats i ett cellulosabaserat nonwovenmaterial direkt under tillverkningsprocessen. Tillsammans med Mölnlycke Health Care och RISE AB har materialets antimikrobiella egenskaper utvärderats i termer av frisatt mängd och antibakteriell effekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 april 2020

Diarienummer 2017-04693

Statistik för sidan