Smart elements for sustainable building envelopes EeB.NMP.2013-1

Diarienummer 2012-03880
Koordinator CNC MEKANIK I BANKERYD AB
Bidrag från Vinnova 90 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat