Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart dostjänst - Ett effektivt hjälpmedel för medicinhantering

Diarienummer
Koordinator Mevia AB
Bidrag från Vinnova 697 288 kronor
Projektets löptid juni 2017 - mars 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att ta fram ett effektivt hjälpmedel vid medicinhantering, där utgångspunkten togs i dosdispensierade läkemedel. Dock såg vi under projektetsgång att det finns ett stort problem i hantering av medicin som handlar om säkerheten för patienten och användaren. Vi ändrade således inriktning till att fokusera på att minimera narkotikasvinnet. Genom projektet så har vi uppfyllt de målen som sattes i att: Kartlägga marknaden, genomföra en hälsoekonomisk utvärdering, tillsammans med beslutsfattare ta fram en produkt som vi sedan kunnat testa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet så förväntade vi oss att vi skulle kunna ta fram en 0-version av produkten som kan testas i de miljöerna som de är tänkta att användas i. Genom att involvera slutanvändarna i framtagningen av produkten och kravställningen ser vi att vi tagit fram en produkt som nu med glädje testas i den tänkta miljön. Den tänkta effekten är att minska svinnet av narkotikaklassat samt att personalen skall känna sig tryggare i hanteringen av narkotikaklassade läkemedel.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av fem arbetspaket. Dessa har bestått av WP1 utformning av kravspecifikation, WP2 hälsoekonomisk utvärdering, WP3 Produktutveckling, WP4 Kvalitetssäkring samt WP5 Validering. Genom att det blev stora förändringar under WP1 har det gjort att projektet blivit ordentligt utdraget i tid. Dock har detta inneburit att vi har haft möjlighet att på ett än mer gediget sätt få input till den slutligt 0-versionen som nu fortsätter att testas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01464

Statistik för sidan