Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

"Smart Communications" for Stockholm Royal Seaport

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB - SICT Swedish ICT Research AB
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med Norra DjurgårdsstadenSmart Kommunikation förstudie är dra upp riktlinjerna för hur en generisk kommunikations- och informationsinfrastruktur ska stödja målen för Norra Djurgårdsstaden att bli en internationell förebild för hållbar stadsplanering: fri från fossila bränslen, CO2-utsläpp mindre än 1,5 ton per person och år, för alla innevånare, företag och objekt som stödjer e-hälsa, transport, husautomation, och förespråkande av ansvarsfull användning av energi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har engagerat ett brett fält av intressenter från olika branscher. Detta nätverkande utgör i sig ett viktigt resultat med den förväntade effekten att det ska vara enklare att åstadkomma det samarbete som krävs för att implementera hållbar teknik i NDS. Projektet har även levererat ett stort antal demonstratorförslag respektive komponenter för en generisk kommunikations- och informationsinfrastruktur, samt planer för hur en storskalig verksamhet kring Smart Kommunikation i NDS ska genomföras.

Upplägg och genomförande

Projektet har verkat utifrån fyra delaktiviteter: metodik och systemperspektiv, demonstratoraktiviteter, komponenter för en generisk IKT infrastruktur och beteendeperspektiv på design, utveckling och studier av IKT. De fyra olika delaktiviteterna korsvisa beroenden sinsemellan, och förutom självständigt arbete inom respektive aktivitet så har även en omfattande synkronisering mellan aktiviteterna förekommit. Resultaten från de fyra aktiviteterna presenteras i slutrapporten i sammansmält form.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01870

Statistik för sidan