Smart belysning för framtidens byggnader

Diarienummer 2015-00916
Koordinator GREINON ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Projektet har resulterats i en mycket bättre förståelse av marknaden för inomhusbelysningstyrning, samt av vilka andra aktörer och intressenter finns i Skåne och norra Danmark. Nära diskussioner med representanter från tiotals relaterade företag och organisationer har bidragit till definiering av strategi och formuleringen av tydliga nästa steg, samt hot och möjligheter på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Under projektet har det tecknats två nya samarbetsavtal med belysningstillverkare, som blir partners i kommande produktutvecklingen och testningen. Det har beslöts även att söka vidare finansiering tillsammans. Testplatsen här säkerställts på MINC Cleantech Lab i Malmö, som möjliggör att installera systemet för testning, utvärdering, och för eventuella kundvisningar under ett år. Förstudiemedel för den tekniska prototyputvecklingen har sökts från ALMI, ett villkorat godkännande finns. Tekniska skisser, tids- och budgetplan för vidare steg finns upplagda.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har skett enligt planen och har inkluderat resor för ett antal möte inom södra Sverige och norra Danmark. En del kontakter har funnits sedan tidigare, men även många nya intressenter har identifierats genom befintliga nätverket. Diskussioner har förts inte bara om teoretiska lösningar, utan mer konkret med demonstration av befintliga styrsystem och beskrivningen av särskilda vägar/scenarier som planeras/förväntas. Tekniskt sett har även två användargränssnitt förberetts och demonstrerats med tänke på konsumentlösningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.