Små storföretag inom svenskt näringsliv affärsmodeller, betydelse och policy-implikationer

Diarienummer 2018-02737
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 2 825 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2019
Status Pågående