Skyddskläder för sjukvården

Diarienummer 2013-01538
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Med hjälp av VINN-NU har vi förberett företaget och ledande befattningshavare för kommersialisering. Med ny fördjupad marknadskännedom har vi tagit fram en affärsplan och detaljerad finansieringsstrategi. Fr.o.m jan 2014 har vi en ny styrelseordförande som kommer delta aktivt i vårt framtida arbete.

Resultat och förväntade effekter

En av målsättningarna var att öka kompetensen inom bolagets styrelse. 1/1 2014 kommer vi att få en ny styrelseordförande, varvid vårt önskemål att höja kunskapsnivån inom affärsstyrning och finansieringsstrategi anses vara uppfyllt. Arbetet med en affärsplan har gett oss detaljerad kunskap om marknadstrender, konkurrenter och affärsmodeller. Vi har hanterat en del av de risker som identifierats och skapat en väl grundad kommersialiseringsstrategi. Genom ett bredare nätverk inom produktion, kund och finansiering är det nu lättare för oss att gå från strategi till handling.

Upplägg och genomförande

Vårt tillvägagångssätt att jobba parallellt med flera arbetsuppgifter har varit givande, bl.a så har möten med investerare gett värdefull information och kunskap kring hur vi skall gå vidare med finansieringsarbete och affärsplan.

Externa länkar

Company web site

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.