Skydd av mediadata under exikvering på mobila plattformar

Diarienummer 2013-03879
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB - SICS Lund
Bidrag från Vinnova 2 900 626 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ IKT - 2013

Syfte och mål

Inför projektstart konstaterade vi att det finns ett ökat tryck från globala mediadistributörer för ett bättre skydd mot illegal kopiering när medieinnehåll strömmas eller laddas ner till mobila enheter, eller vad man brukar kalla ´Digital Rights Management´ (DRM). För att adressera denna tekniska utmaning arbetade vi i projektet med att ta fram en ny lösning för skydd av mediadata på mobila plattformar med hjälp av virtualiseringsteknik. Under projektets gång flyttades fokus från skydd av media data till mer generellt skydd av känslig data under exekvering på mobila plattformar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet hade som utgångspunkt att undersöka olika tekniska möjligheter för att med hjälp av standardhårdvara skydda känslig data så som mediadata under exekvering på mobila plattformar. Huvudsyftet var att ta fram en arkitektur och en ny virtualiseringsmjukvara för att uppnå detta syfte, samt att även undersöka möjligheterna för att standardisera APIer mot ett sådant nytt mjukvarulager. Projekt lyckades också mycket väl med att både ta fram design och ny mjukvara för att uppnå detta resultat samt att demonstrera denna nya teknik på en Sony-plattform i form av två olika prototyper.

Upplägg och genomförande

Under projektets första fas gjordes en litteraturstudie av DRM teknologier. Med hjälp av denna samt undersökningar av behoven hos Sony, togs en kravspecifikation för skydd av media data på mobila plattformar fram. Under projektets andra fas, togs det fram, med hjälp av kraven, en design för skydd av media och generell data. Denna design låg sedan till grund för utveckling av två prototypsystem. Prototyperna visar hur man i praktiken med hjälp av virtualisering kan skydda data under exekvering. Slutligen utvärderades både design och prototyperna ur prestanda och säkerhetssynpunkt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.