Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skumbetong som grundisolering

Diarienummer
Koordinator ANTOPUS CONCRETE SOLUTION AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Provning av egenskaperna för vattenabsorption , uttorkningstid , kapillär stighöjd , vattenånggenomgångsmotstånd , värmekonduktivitet och fukthalt vid olika relativa fuktigheter (torrt , 50% och 80%) , radongenomgång har undersökts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Provning av vattenabsorption, uttorkningstid, kapillär stighöjd , ånggenomgångsmotstånd, värmekonduktivitet och fukthalt vid olika relativa fuktigheter , radongenomgång har provats. Tryckhållfasthet kunde inte utföras då sprickbildning i provkroppar varit för stora.

Upplägg och genomförande

För torra konstruktioner torde materialet fungera bra. Stor kapillär stighöjd , hög vattenabsorption och relativ lång uttorkningstid medför att användning i konstruktioner med fritt vatten är tveksamt. Speciella åtgärder för att skapa kapillärbrytande skikt kanske behövs. Materialet har en hög genomgång för radon och vattenånga

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2017

Diarienummer 2017-03306

Statistik för sidan