Skumbetong som grundisolering

Diarienummer 2017-03306
Koordinator ANTOPUS CONCRETE SOLUTION AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Provning av egenskaperna för vattenabsorption , uttorkningstid , kapillär stighöjd , vattenånggenomgångsmotstånd , värmekonduktivitet och fukthalt vid olika relativa fuktigheter (torrt , 50% och 80%) , radongenomgång har undersökts.

Resultat och förväntade effekter

Provning av vattenabsorption, uttorkningstid, kapillär stighöjd , ånggenomgångsmotstånd, värmekonduktivitet och fukthalt vid olika relativa fuktigheter , radongenomgång har provats. Tryckhållfasthet kunde inte utföras då sprickbildning i provkroppar varit för stora.

Upplägg och genomförande

För torra konstruktioner torde materialet fungera bra. Stor kapillär stighöjd , hög vattenabsorption och relativ lång uttorkningstid medför att användning i konstruktioner med fritt vatten är tveksamt. Speciella åtgärder för att skapa kapillärbrytande skikt kanske behövs. Materialet har en hög genomgång för radon och vattenånga

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.