Skrotanalys för ökad återvinning och minskat ekologiskt fotavtryck av aluminiumproduktion, Brasilien

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bilda ett konsortium som i ett svensk/brasilianskt framtida samarbete kan ta sig an problemet med aluminiumåtervinning. Projektets mål anses vara uppfyllda. En grundläggande studie som har belyst LIBS-teknikens potential är genomförd och ett svensk/brasilianskt-konsortium har bildats och är redo att tillsammans författa två synkroniserade ansökningar till VINNOVA/Brasilien.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en teknisk studie som visar på LIBS-teknikens potential rörande snabb aluminiumanalys. Det är tydligt att tekniken visar stor potential för legeringsklassificering. Vidare har projektet resulterat i att Swerea KIMAB tillsammans med Acreo, Stena Recycling och Novelis har skissat på ett fortsatt forskningssamarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av laboratorietester hos Swerea KIMAB i kombination med fältförsök hos Stena Recycling och Outokumpu Stainless. Konsortiumbildandet byggde på personliga besök och e-mailkontakter. Besöken föregicks av diskussioner med kontakter i och från Brasilien. En knappt veckolång rundresa i Brasilien har genomförts under vilken ett antal företag/branschorganisationer och universitet besökts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.