Skräddarsydda multifunktionella nanosfärer

Diarienummer
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 912 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03216

Statistik för sidan