Skräddarsydda multifunktionella nanosfärer

Diarienummer 2009-03216
Koordinator Polymer Factory Sweden AB
Bidrag från Vinnova 912 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2011
Status Avslutat