Skräddarsydd Leukaferes för immun medierade sjukdomar

Diarienummer 2013-01346
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för medicin, Solna
Bidrag från Vinnova 4 981 381 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en ny behandling för patienter med immunmedierade sjudomar såsom reumatism, psoriasis och SLE genom att använda sig av ny teknik och en medicinsk utrustning. Målet med projektet har varit att identifiera patologiskt förändrade chemokinreceptoruttryck på leukocyter från patienter med immunmedierade sjukdomar och ta fram en rational och en kolonn för att kunna behandla dessa med selektiv leukapheres.

Resultat och förväntade effekter

Vi har undersökt blod från friska kontroller och från patienter med 33 olika immunmedierade sjukdaomar med avseende på leukocyternas chemokinreceptoruttryck. Sammanlagt har över 500 prover analyserats, och vi har funnit att hos 15 olika IMIDS så är chemokinreceptoruttrycket patologiskt förändrat. För psoriasis, reumatism och SLE har vi gått vidare och utfört in vitro försök med optimering av kolonn funktion, kemokin inbindning och visat med patient blod att önskade celler kan avlägsnas. Kolonnen har nu regulatoriskt dokumenterats och vi ansöker under våren om CE märkning.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med att analysera immunmedierade sjukdomar allt ifrån publicerade data till kontakt med kliniker som experter inom sjukdomsspecifika områden för att identifiera lämpliga sjukdomar. I samarbete med kliniker har vi undersökt blod från 500 patienter med 33 olika immunmedierade sjukdomar, där vi undersökt leukocyter och kemokinreceptor uttryck med FACS. Våra experimentella fynd som stöds av rapporterade sjukdomsmekanismer i litteraturen har sedan använts för att i 15 IMIDs skapa småskaliga aferes kolonner för preklinisk verifiering och dimensionering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.