Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar

Diarienummer 2016-05489
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 794 960 kronor
Projektets löptid mars 2017 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Volvo Cars och de flesta andra biltillverkare använder PVC som tätningsmedel och som dämpningsmassa i underredesbehandlingen (Under Body Coating (UBC)). Tätningsmedlet verkar främst som fuktspärr medan UBC verkar som nötningsskydd, vibrationsskydd och ljuddämpning. I tätningar och UBC ingår PVC och mjukgörare i form av ftalater samt fyllnadsmedel med hög densitet. Projektets mål är att ersätta dessa ingredienser med ett lättare och mer hälso- och miljövänligt materialkoncept baserat på råvaror från skogen. Materialet ska ha en realistisk kostnadsbild och klara alla användningstester.

Förväntade effekter och resultat

Den första kalkylerade miljövinsten förväntas som resultat av ett något lägre CO2-utsläpp. Några grams reduktion av CO2-utsläppet innebär totalt sett avsevärda minskningar av CO2-utsläppet för fordonsflottan. En andra miljövinst förväntas genom att fossilbaserad PVC ersättning med skogsbaserad råvara. Den tredje vinsten med det nya alternativet är hälsorelaterad, då hälsomässigt tveksamma mjukgörare i form av ftalater försvinner. Ett övergripande resultat förväntas vara samma eller lägre materialpris per kg jämfört med befintliga material.

Planerat upplägg och genomförande

Volvo Cars tar fram en kravbild för det materialkoncept som RISE Bioeconomy (Innventia) och PPG A&S ska utveckla. En provningsmatris med ingående råvaror sätts upp och ett materialpris beräknas. Blandning till tätningsmassa sker i labbskala. Tester utförs sedan av t.ex. övermålningsbarhet och adhesion till underlaget. Den blandning som klarar sig bäst i test går vidare och skalas upp av PPG A&S för utförlig testning. Eventuella förändringar i råvarusammansättning noteras och en ny prisbild beräknas. Slutprodukten utvärderas fullständigt och fullskaleprovning sker sedan i provbilar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.