Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 794 960 kronor
Projektets löptid mars 2017 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Volvo Cars använder, liksom de flesta andra biltillverkare, PVC som tätningsmedel och dämpningsmassa i karosskonstruktionen. Användningen av PVC har länge varit omdebatterad, bl.a. eftersom fogmassan mjukgörs med fossilbaserade ftalater som misstänks påverka både människa och miljö negativt. Syftet med projektet var att fasa ut dessa ämnen och ersätta dem med biobaserade hälso- och miljökompatibla ämnen, som t. ex. lignin. Det framtagna tätningsmedlet skulle ha liknande mekaniska och fysikaliska egenskaper och samma kostnadsbild som det befintliga.

Resultat och förväntade effekter

Den slutgiltiga ligninbaserade tätningsformuleringen har visat sig uppfylla ett antal ställda krav i projektet såsom kompatibilitet, temperaturstabilitet, flexibilitet samt kostnads- neutralitet jämfört med PVC. Dock uppfylldes ej adhesionskravet mellan färg och fogmassa. Detta medför att tätningen inte är övermålningsbar vilket är ett grundkrav för att kunna implementera materialet. Möjligheter finns ändå att använda fogmassan där inte övermålningsbarhet är ett krav.

Upplägg och genomförande

I Etapp 1 togs en matris fram över ingående råmaterial och olika ligninfraktioner och tillhörande kostnadsuppskattning genomfördes. I Etapp 2 gjordes kvalitetsförbättringar av fogmassan varvid blåsbildning kunde elimineras och adhesionen till substratet blev stark. I Etapp 3 förfinades sammansättningen på fogmassan ytterligare och den övergick från att vara spröd till mjuk. I övermålningsförsöket i Etapp 4 kunde det konstateras att den nya formuleringen för fogmassan och Volvo Cars färgsystem inte är kompatibla. Prisnivån gick mot acceptabel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05489

Statistik för sidan