Skogsinventering med Smartphone

Diarienummer 2016-01213
Koordinator KATAM CONSULTING AB - KMADE DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2016

Syfte och mål

Inom skogsindustrin används idag huvudsakligen ålderdomlig och analog utrustning för markbaserad inventering av skogsbestånd. Mätningar görs manuellt vilket är tidsödande, kostsamt och ofta med subjektiv och dålig noggrannhet. Syftet med projektet var att utveckla en Smartphone-baserad prototyp för inventering av stående skog samt att med prototypen påvisa en mer effektiv och noggrann metod för inventering av skog. Projektets resultat är positivt och uppfyller väl uppsatta mål. Resultatet är en solid grund för fortsatt produktutveckling och kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklingen av mätalgoritmer och implementation i en Smartphone app har varit framgångsrik och har resulterat i en fungerande test applikation. Algoritmer och applikation har validerats ute i fält i samarbete med Skogforsk. Initiala resultat från valideringen visar att tekniken väl uppfyller skogsindustrins krav på noggrannhet. Prototypen visar även god robusthet i olika typer av skogsmiljöer. Sammantaget visar detta att den tekniska lösningen har potential att radikalt förbättra och effektivisera svensk och internationell markbaserad skogsmätning.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 12 arbetspaket. 11 av dessa paket har kunnat slutföras enligt plan och med positivt resultat. Ett paket rörande affärsutveckling har ej slutförts, pga förändrad marknadsstrategi. Tidplan och budget har i huvudsak exekverats enligt plan.

Externa länkar

Linkedin hemsida med lista över press och annan publicering Hemsida för Katam AB

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.