Skogens värden

Diarienummer
Koordinator Kulturfonden för Sverige och Finland
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03580

Statistik för sidan