SKAPA Utvecklingsstipendium 2015

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Stipendiets huvudsyfte är att ge stöd och uppmärksamhet till innovatörer. Ett bra klimat för uppfinnare är viktigt för Sveriges framtid och SKAPA Utvecklingspris delas ut för att stödja uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för ekonomisk utveckling är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som skapare.

Upplägg och genomförande

Urvalet av vinnare görs i två steg. Först utser det regionala ALMI-bolaget tillsammans med lokala uppfinnarföreningar en till två länsvinnare för SKAPA Utvecklingsstipendium som får 10 00 kronor och går vidare till den stora nationella finalen. En beredningsgrupp gör bedömningar och ger förslag till den nationella juryn som utser årets pristagare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.