Skapa samarbeten med Schweiziska life science-bolag på Swiss-Scandinavian Bio-Business Seminar i Zürich

Diarienummer
Koordinator Binary Bio AB - BinaryBio
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars