Skapa samarbeten med Israeliska life science- bolag på MEDinISRAEL 2013 och IATIBiomed

Diarienummer 2013-02356
Koordinator Binary Bio AB - BinaryBio
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013