Skapa nya kontaktytor där Scalae kan erbjuda Marknadsinriktad Teknikutveckling.

Diarienummer 2013-01712
Koordinator SCALAE AB
Bidrag från Vinnova 12 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013