Skapa ansökan till Horisont 2020

Diarienummer
Koordinator NEUE AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat