Skapa anpassade måltider

Diarienummer 2014-05600
Koordinator Swedish Oat Fiber Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat