SKAPA A Utvecklingsstipendium 2010

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen SKAPA
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04612

Statistik för sidan